Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

SOSIALISASI DIPA – 01 BUA MA RI DAN DIPA – 05 DITJEN BADILMILTUN MA RI

Senin, 18 Januari 2021 telah di laksanakan sosialisasi DIPA 01 BUA MA RI & DIPA 05 Ditjen Badilmiltun MA RI. Kadilmilti III Surabaya membuka sosialisasi tersebut dan selanjutnya Sekretaris Dilmilti III Surabaya memberikan paparan tentang DIPA 01 BUA MA RI & DIPA 05 DITJEN BADILMILTUN MA RI .

Faisal

Faisal

Komentar